Výroba / technologie | 10. 2. 2021

1, 2 miliardy Kč za prodej areálu VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Oznamuji, že novým vlastníkem areálu ostravské společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. (VHM) se stane společnost SKATLOP a.s., která podala v aukci nejvyšší nabídku přesahující 1,2 miliardy Kč. Vzhledem k tomu, že věřitelský výbor a zajištění věřitelé vyslovili s výsledkem dražby souhlas, realizaci prodeje již nic nebrání. Z hlediska věřitelů je to vynikající výsledek. Jedná se o trojnásobek vyvolávací ceny a zřejmě nejvyšší částku, kterou se kdy prodejem průmyslového areálu v insolvenci podařilo v Česku získat.

Za významné pokládám i to, že na rozdíl od řady jiných strojírenských společností v insolvenci, zde se podařilo udržet podnik v běhu. Nezastavila se výroba. Je třeba vyzdvihnout přístup pana soudce Mgr. Davida Stoška, který rozhodoval v rekordně krátkých lhůtách. Díky tomu se dařilo efektivně naplňovat jednotlivé kroky insolvenčního řízení a neztrácel se drahocenný čas, který „rozhodoval o životě a smrti“ podniku. V případě VHM bylo úžasné i to, že věřitelský výbor a zajištění věřitelé byli konstruktivní, rozhodovali v řádu dnů a vždy měli na prvním místě zájem celku a podporu podniku. Za to bych rád všem poděkoval. Zejména díky efektivitě soudu a věřitelů se podařili podnik udržet a zpeněžit za takto vysokou sumu.

JUDr. Lukáš Zrůst, insolvenční správce VHM


vhm.company