Akce | 19. 3. 2019

45. konference s mezinárodní účastí: Projektování a provoz povrchových úprav

Ve dnech 13. – 14. března 2019 mohla odborná veřejnost navštívit v Praze již 45. konferenci s mezinárodní účastí.

Pořadatelkami konference, jako již tradičně, byly paní PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. a Dr. Zdeňka Trávníčková, CSc. Tato akce je každoročně určena pro široký okruh posluchačů, například pro majitele a pracovníky lakoven, galvanizoven a zinkoven, technology a mistry povrchových nebo předpovrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, konstruktéry, projektanty, pracovníky z technických laboratoří, marketingu, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky státní správy, odborných škol atd. Akce je každý rok zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků a slouží jako školení v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se povrchových úprav a přináší informace o nových technologiích a materiálech.

Dvoudenní program obsahoval prezentace od 28 přednášejících nejen z významných státních institucí, ale především z velkých výrobních firem. V programu dále byly dva diskuzní bloky a exkurze do společnosti METAL TRADE COMAX, a. s. ve Velvarech, která je jedním z prvních představitelů kontinuálního lakování v Evropě a jediným výrobcem kontinuálně lakovaného plechu v České republice.

Slavnostního zahájení konference se ujala pořadatelka konference paní Dr. Zdeňka Trávníčková, CSc. a první přednáškový blok zahájil zajímavou prezentací o fosfonátech a jejich použití v přípravcích pro povrchové úpravy pan Ing. Petr Szelag, viceprezident Asociace korozních inženýrů.

Naši redakci dále zaujaly přednášky na téma:

  • Odstraňování oleje a nečistot z mycích lázní.
  • Minulost, současnost a budoucnost funkčního chromování.
  • Předúprava elektrod pro hromadné kataforézní lakování.
  • Odsávání a filtrace vzduchu v oblasti povrchových úprav.
  • Filtrace v oblasti povrchových úprav.
  • Chyby při zpracování nátěrových hmot.
  • Technologické inovační centrum pro lakování, stříkání a lepení.
  • Korozní poškození automobilové karoserie v místě kontaktu s pryžovými prvky.
  • Software pro lakovny pro Průmysl 4.0., a další.

Další ročník konference projektování a provoz povrchových úprav se bude konat v březnu 2020. Více informací naleznete na webových stránkách www.konferencepppu.cz.

Nikol Laifrová, Infocube s. r. o.

Účast na konferenci byla velmi hojná.

Prezentace na téma Předúprava elektrod pro hromadné kataforézní lakování pana M. Jindřiška z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu.

V zázemí konference byly umístěny expozice jednotlivých firem s výstavou techniky pro povrchové úpravy.