Nezařazené | 10. 3. 2015

„Bright World of Metals“ na startovních blocích

Počty vystavovatelů a rozloha plochy na velmi dobrých hodnotách

Kvarteto metalurgických veletrhů GIFA, METEC, THERMPROCESS a NEWCAST má na dohled cílovou rovinku a rýsuje se, že tato akce konající se pod heslem „The Bright World of Metals“ od 16. do 20. června 2015 bude moci opět podat kompletní obraz mezinárodního trhu.

Stav přihlášek je vynikající, a navzdory některým fúzím v tomto oboru se vystavovací plocha a počet vystavovatelů pohybuje na podobně dobré úrovni jako před čtyřmi roky. Potom co koncem listopadu všechny přihlášené společnosti obdržely svá potvrzení přihlášek, bude se veletrh GIFA prezentovat na téměř 43.000 metrech čtverečních. Také METEC se s 20.800 m2 představí v obvyklé velikosti. THERMPROCESS ještě jednou trochu přidává a dosahuje plochy 10.100 m2. Slévárenský veletrh NEWCAST je v tomto okamžiku ještě lehce pod úrovní minulého ročníku. „Zde nastanou ještě zřetelné změny kladným směrem, protože dle našich zkušeností se slévárny se svými produkty hlásí teprve relativně pozdě,“ vysvětluje projektová manažerka veletrhu NEWCAST Janike Rotthoffová. Do konce listopadu však již bylo objednáno téměř 6.000 m2.

Všechny čtyři veletrhy jsou předními akcemi svých oborů, a to v nejvyšším mezinárodním měřítku. Soustřeďují se na kovy a jejich komplexní, inovativní metody zpracování. V celkem 12 halách düsseldorfského výstaviště představí téměř 2.000 vystavovatelů nejnovější technologie a inovace budoucnosti.

Ředitel veletrhů Friedrich-Georg Kehrer se k stavu přihlášek na veletržní čtyřlístek „Bright World of Metals“ vyjadřuje velice spokojeně: „Na rozdíl od mnohých investičních veletrhů v jiných místech se u tohoto kvartetu nemusíme obávat propadu. Všechny čtyři akce jsou celosvětově téměř bezkonkurenční. Jedině tady zúčastněné podniky zasáhnou celý světový trh, a to je pro jejich obchody nepostradatelné.“

V roce 2015 se komplex „Bright World of Metals“ prezentuje v halách 3 až 17 düsseldorfského výstaviště a je tak highlightem investičních veletrhů tohoto roku v Düsseldorfu.

GIFA: lídři trhů se představují

Největší akcí metalurgického veletržního komplexu je tradičně veletrh GIFA, a přes svůj věk přibližně 60 let ještě zdaleka nepůsobí obstarožně. Ve svých halách 10 až 13 a 15 až 17 je tentokrát díky názorným piktogramům ještě jasněji strukturovaný. Snadno srozumitelné symboly ukazují přímou cestu k jednotlivým oborům nabídky, a názorně je toto znázorněno také na plánku hal na adrese www.gifa.de. Veletrh GIFA se nyní dělí na tlakové odlévání a periferní zařízení v hale 11, vtokovou techniku v hale 12, slévárenskou chemii rovněž v hale 12, a nakonec výrobu modelů, forem a jader spolu se slévárenskými stroji a zařízeními v halách 15 až 17.

Se svým „Technical Forum“ a meeting pointem „GIFA Treff“ je tento veletrh nejen technologickým kontraktačním fórem a eventem, nýbrž i vysoce kvalitním přednáškovou a konferenční událostí. Jedná se zde o nejnovější technické inovace, které se z výzkumu mají přenést přímo do praxe.

Paleta nabídky veletrhu GIFA zahrnuje kompletní trh slévárenských strojů a zařízení, strojů na tlakové odlévání a tavírenský provoz. Kromě těchto technologií však na veletrhu GIFA hraje významnou roli „Bright World of Metals“ na startovních blocích Počty vystavovatelů a rozloha plochy na velmi dobrých hodnotách Veletrhy Kampaň ecoMetals prezentuje inovativní technologie pro energeticky a materiálově úspornou budoucnost 1 2015 25 i měřicí a zkušební technika spolu s komplexním oborem ekologie a likvidace odpadů.

Vynikající stav přihlášek k veletrhu se již teď odráží v účasti špičkových světových hráčů tohoto oboru. Z oblasti tlakového lití se účastní mj. němečtí výrobci Bühler a Frech i italská společnost Italpresse, v oblasti slévárenství a slévárenské chemie se představí lídři světového trhu jako např. Hüttenes-Albertus, Foseco ABB Automation, Künkel-Wagner, Heinrich-Wagner/Sinto, ASK Chemicals, rakouská společnost Fill, španělská Loramendi nebo dánská DISA.

NEWCAST: od slévárenských strojů k slévárenským produktům

Veletrh NEWCAST je koncepcí úspěchů: založený v r. 2003 jako nejmladší dítě komplexu „Bright World of Metals“ odstartoval ihned s celosvětovým ohlasem jak na straně vystavovatelů, tak i na straně návštěvníků. Vedle praktické prezentace slévárenských produktů ve výstavních halách nabízí NEWCAST také přidanou hodnotu v podobě informací z oblasti výzkumu. Projekt NEWCAST Forum, určený přímé výměně informací mezi experty této branže, poskytuje zajímavý pohled do vědeckotechnického pokroku ve slévárenské technice. Kromě toho oceňuje soutěž NEWCAST Award nejinovativnější a nejkreativnější produkty tohoto oboru.

Kdo chce vidět, co všechno se na slévárenských strojích dá vyrobit, pro toho je veletrh NEWCAST tím nejlepším místem. Všechno se zde točí kolem odlévání železa i neželezných kovů. V halách 13 a 14 düsseldorfského výstaviště však také vystavují obchodní a logistické společnosti i poskytovatelé služeb. K lídrům trhu, kteří se na veletrhu NEWCAST prezentují, patří mj. německé společnosti Georg Fischer Automotive, Claas Guss, KSM Castings, Gießerei Heunisch a Finoba Automotive.

Přední veletrh celého metalurgického průmyslu

Veletrh METEC v halách 3 až 5 düsseldorfského výstaviště je věnován velkým dodavatelům investičních celků. Zejména zařízení na výrobu surového železa, oceli a neželezných kovů, na odlévání a tvarování oceli i vybavení válcovacích a ocelárenských provozů se na veletrhu METEC představují vskutku působivě. K největším tahákům veletrhu METEC patří německé společnosti SMS SIEMAG, SIEMENS/MITSUBISHI, italská DANIELI nebo také čínská SINOSTEEL.

Mezinárodní specializovaný metalurgický veletrh je kromě toho i komplexní platformou pro všechny metalurgické společnosti, které se angažují v oblastech ochrany životního prostředí a likvidace odpadů.

Veletrh METEC v Düsseldorfu se již 35 let pohybuje po dráze úspěchů a je neoddiskutovatelnou jedničkou tohoto oboru. Přitom je nejen prezentační platformou pro podniky, nýbrž vyniká i vysoce kvalitně obsazeným doprovodným programem, který zahrnuje akci European Metallurgical Steel Technology and Application Days (ESTAD) věnovanou tématům suroviny, žáruvzdorné materiály, koksovny, vysoké pece a výroba železa a oceli, dále komunikační burzu European Metallurgical Conference (EMC) pro experty z oboru neželezné metalurgie, která pojednává o celé tématice lehkých kovů, a odbornou konferenci Pb Zn 2015. Na akci „Blei und Zink Symposium“ se všechno točí kolem výroby i zpracování olova a zinku.

THERMPROCESS: více než čtyřicetiletá historie úspěchů

Horko je na čtvrtém členu veletržního kvartetu v halách 9 a 10: srdcem nabídky veletrhu THERMPROCESS jsou průmyslové pece a tepelné metody. Zde se prezentuje to nej. z oboru termoprocesní techniky, prezentované světovými lídry trhu tohoto oboru v podobě britské společnosti Inductotherm a německých top-společností LOI Thermprocess, ALD Vacuum Technologies, SMS Siemag, ABP Induction, Otto Junker a Maerz Andritz.

Doprovodný program veletrhu THERMPROCESS nabízí různorodý pohled na nejnovější výsledky vývoje tepelné techniky. V rámci sympozia THERMPROCESS diskutují experti například o technických inovacích v oblastech tepelného zpracování i o moderních energeticko-technických koncepcích příslušných zařízení. Pořadatelem sympozia je oborový svaz „Thermoprozesstechnik“, člen VDMA. V ohnisku pozornosti specializované výstavy FOGI, pořádané výzkumnou asociací Forschungsgemeinschaft Industrieofenbau e.V. (FOGI), jsou témata ohřívání, tavení a odlévání kovů, tepelná technika a tepelné zpracování a povrchová úprava kovů, keramiky a skla.

Průlomová kampaň „ecoMetals“

Úspora energií i materiálových zdrojů je alfou a omegou energeticky nejnáročnějších oborů veletrhů GIFA, METEC, THERMPROCESS a NEWCAST. V r. 2011 proto společnost Messe Düsseldorf iniciovala kampaň ecoMetals pro podniky, které se v tomto oboru obzvláště vyznamenaly. Zapojit se mohou vystavovatelé, kteří ve své výrobě intenzivně dbají na úspory energií, efektivně pracují s materiály i dalšími zdroji, ve velké míře sází na obnovitelné energie a jejich ekologicky uvědomělé využití, provádějí důsledný energetický controlling a optimalizují svou techniku ve smyslu úspor energií i zdrojů. Společnost Messe Düsseldorf nabízí návštěvníkům veletržního komplexu „Bright World of Metals“ 2015 komentované prohlídky highlightů v expozicích účastníků kampaně ecoMetals, a to v německém i anglickém jazyce.