Přenos | 22. 9. 2017

DAIHO Schenk nasadil řešení SappyCar a komunikuje pomocí ClouEDI

Společnost DAIHO Schenk, dodávající komponenty a díly předním výrobcům v oboru automobilového a elektrotechnického průmyslu, se rozhodla zefektivnit výrobu nasazením celopodnikového systému SAP.

K uskutečnění projektu si vybrala společnost AIMTEC, která implementovala vlastní řešení SappyCar včetně integrace s produktem ClouEDI umožňující elektronickou komunikaci formou služby. AIMTEC nasadil vlastní šablonu, která pokrývá speciální potřeby dodavatelů automobilového průmyslu a nabízí různé procesní scénáře. Její nastavení bylo upraveno podle konkrétních požadavků společnosti DAIHO Schenk. Ta realizací získala flexibilní nástroj pro přesné plánování a řízení výroby a logistických toků a EDI komunikaci se zákazníky a dodavateli.

Implementace SappyCar a ClouEDI

Implementace SappyCar a ClouEDI Společnost DAIHO Schenk se sídlem v Liberci začala řešit otázku, jak lépe sledovat informace o výrobě, plánovat nákup a řídit materiálové toky. Cílem bylo zajistit sběr a zpracování informací na jednom místě. S odpovědí přišla firma AIMTEC, která společnosti nabídla vlastní produkt SappyCar. Jde o předdefinovanou šablonu podnikového systému SAP, která umožňuje rozšíření o další funkce. Mezi hlavní požadavky patřilo automatické řízení materiálových toků včetně zpětné sledovatelnosti, podpora dodavatelských konceptů a elektronické výměny dat (napojení na EDI). SappyCar poskytl pokročilé funkce v řízení a plánování výroby, skladu, interní i zákaznické logistiky, v oblasti prodeje, financí, controllingu, reportingu, majetku a účetnictví. Elektronická výměna byla zajištěna pomocí integrace s nástrojem ClouEDI, který představuje službu pro elektronickou komunikaci v automobilovém průmyslu. Řešení podpořilo veškeré standardy a platformy; komunikaci ve formátu VDA, EDIFACT, komunikaci se zákazníky i dodavateli, dlouhodobé a krátkodobé odvolávky, elektronický dodací list ASN a elektronické faktury včetně selfbillingu. Mezi zákazníky patří např. společnosti ze skupin BMW, Daimler, YANFENG, Mahle Behr, Fehrer, Bosch nebo MIELE.

Přínosy zavedení SappyCar a ClouEDI

Firma DAIHO Schenk získala zavedením řešení od společnosti AIMTEC přesné, detailní a kompletní informace o toku materiálu v reálném čase. Shromážděné informace poskytují společnosti podporu při plánování nákupu, sledování a řízení rozpracované výroby a finálních výrobků. Systém umožňuje plánované změny, jako jsou například organizační, podpora nových zákazníků a projektů. Výhoda ClouEDI spočívá především v tom, že elektronická výměna dat je poskytována formou služby a DAIHO Schenk se nemusí starat o infrastrukturu a vynakládat žádné dodatečné náklady na interní informační technologie.

www.aimtec.cz