Informujeme | 13. 2. 2019

Díky „zlepšovákům“ zaměstnanců ušetřila ostravská huť loni přes 25 milionů korun

Zaměstnanci ostravské huti i loni přišli s nápady na vylepšení provozu, které ušetří čas, zefektivní výrobu nebo zajistí větší bezpečnost při práci. Celkem podali 293 zlepšovacích návrhů. K realizaci jich bylo přijato 255, z nichž 174 už bylo úspěšně zavedeno do praxe. Loňské zlepšovací návrhy uspořily ostravské huti více než 25 milionů korun. Jako odměnu vyplatila zlepšovatelům dva miliony korun.

„V minulém roce podali zaměstnanci 293 návrhů, jak zefektivnit proces výroby, zredukovat výrobní náklady či snížit vliv na životní prostředí. To, že jsme jich většinu přijali k realizaci, svědčí o kvalitě podávaných návrhů. Zlepšovací návrhy evidujeme už 16 let, za tu dobu jich zaměstnanci podali víc než 3000,“ říká Kateřina Roučková, která má zlepšovací nápady v ArcelorMittal Ostrava na starosti.

Mezi zlepšovacími nápady, které už se používají v praxi, jsou například úpravy softwaru a zavádění nových technologií, které zkracují dobu přestaveb či prostojů na válcovnách, efektivnější využití žáruvzdorného materiálu při opravě tandemové pece na ocelárně, úspora elektřiny výměnou výbojek za ekologické LED moduly na vysokých pecích nebo úprava klopení železničních vozů závodem doprava.

V loňském roce bodovali zaměstnanci i s drobnými zlepšeními, jejichž hlavním smyslem je snížit administrativní zátěž, zrychlit procesy nebo jednoduchým způsobem snížit pracnost konkrétního úkonu. Loni navrhli rekordních 163 drobných zlepšení. Za každé realizované drobné zlepšení mohli zlepšovatelé získat až 10 tisíc korun.

Zdroj: ostrava.arcelormittal.com