Přenos | 10. 3. 2017

Doosan Škoda Power dodá kompletní zařízení strojovny pro dánského zákazníka

Rozsah dodávky představuje kompletní zařízení strojovny, jejímž základem je modulová parní turbína Doosan Škoda Power DST-S10, generátor, tepelné výměníky, olejový systém, napájecí nádrž, potrubí topné vody, kompletní kabeláž ve strojovně, ocelové konstrukce, mostový jeřáb, protipožární systém a osvětlení strojovny.

Doosan Škoda Power zajišťuje rovněž kompletní montáž strojovny včetně uvedení zařízení do provozu a následného garančního měření. Jedná se o novou kogenerační jednotku pro elektrárnu Amagerværket v Kodani, kde Doosan Škoda Power působila již v minulosti.

Specifikem tohoto projektu je jeho komplexnost jak co do rozsahu engineeringu, tak i rozsahu vlastní dodávky. Doba od plné efektivity kontraktu k uvedení elektrárny do provozu je 31 měsíců. Zákazníkem je dánská společnost HOFOR Energiproduktion A/S, součást největší dánské energetické společnosti HOFOR.

Jmenovitý výkon jednotělesové protitlakové parní turbíny typu DST-S10 s odběry páry pro vytápění velké oblasti v okolí Kodaně včetně města Kodaň reprezentuje 150 MW, maximální výkon pro vytápění 617 MW. Nový blok bude spalovat biomasu.

Doosan Škoda Power dokončuje v současné době v Dánsku, které je tradičním odběratelem teplárenských parních turbín z plzeňské firmy, projekt Lisbjerg s parní turbínou, která umožňuje kombinovanou výrobu elektřiny ve výši 38 MWe a 66 MWt výkonu pro vytápění. Od sedmdesátých let představuje instalovaný výkon parních turbín Škoda v Dánsku 784 MW.

Doosan Škoda Power dodá kompletní zařízení strojovny pro Dánského zákazníka HOFOR Energiproduktion A/S.

www.doosanpower.com