Konstrukce / CAD/CAM | 22. 9. 2017

DP Technology Corp. oznamuje uvedení ESPRIT 2017 oznamuje uvedení ESPRIT 2017 – ESPRIT se stává inteligentnější, takže můžete programovat rychleji

Společnost DP Technology Corp., inovátor v oblasti CAM, oznámila, že uvádí na trh ESPRIT®2017, nejnovější verzi svého průkopnického produktu a vlajkové lodi své nabídky. ESPRIT 2017 umožňuje realizovat chytřejší, jednodušší a rychlejší obráběcí operace s profesionálně navrženou dráhou nástroje, efektivním uživatelským ovládáním a akcelerovaným výkonem výpočtů.

ESPRIT 2017 obsahuje nový tříosý cyklus Global Finishing, který umožňuje celkové řešení frézování strmých i mělkých ploch obrobků u složitých tvarů. Global Finishing optimalizuje obrábění složitých obrobků určením vhodné dráhy nástroje na základě analýzy modelu obrobku v CAD a mezního úhlu. Frézování v ose Z se používá pro strmé oblasti a přechodové oblasti do mělkých tvarů. Využívá se důmyslných logických pravidel, které dávají prioritu kontinuitě dráhy nástroje mezi strmými a mělkými oblastmi, protože jen tak je možné dosáhnout hladšího výsledného povrchu. Časově úsporná varianta navrhuje v modelu CAD dráhu nástroje do počátečního bodu nebo otvoru bez zastavení nebo vytažení nástroje.

Nový design funkce čelního frézování v ESPRIT výrazně snižuje počet kroků nutných pro kompletní čelní frézování obrobku. Pro rychlejší a spolehlivější programování je k dispozici nejnovější inteligence pro tvary zpracovávaného dílu při čelním frézování, frézování kapes i kontur. Automatický výpočetní nástroj pro polotovary v ESPRIT 2017 byl vnitřně vylepšen tak, aby se pro operace čelního frézování, frézování kapes a kontur výrazně zkrátila doba výpočtu z minut na sekundy. Stejně byl v systému ESPRIT vylepšen také výpočet tříosého hrubování, aby byl výpočet zpracovávání dílů, a to i velmi složitých obrobků, výrazně zkrácen. Složité profily u dílů obráběných drátovou řezačkou EDM jsou nyní vyřezávány efektivněji, s podporou otevřených profilů při vytváření kapes procesem EDM. Jestliže je profil přerušen malými otvory nebo otvory nezvyklých tvarů, řezání může být v ESPRIT 2017 naprogramováno tak, aby se při prvním úběru vyrobil jen základní tvar. Následuje operace přesného vyřezávání kapes bez jádra, při němž se vypálí jen malé kapsy ve zbylém materiálu.

Pokroky v oblasti ProfitMilling™ v ESPRIT zlepšují výkon při frézování uzavřených dutin zlepšením odvodu třísky a lepším přístupem řezné kapaliny a zrychlují dosažení naprogramovaného posuvu nástroje. Konturování soustružením má ještě více možností pro přesné pozicování břitu nástroje podél stěn obrobku, na začátku a na konci řezu a mezi stěnami. Vylepšení v oblasti programování soustružení je zvláště výrazné při konturování kruhovými destičkami nebo destičkami pro zápichy.

Objevte sofistikovanou jednoduchost ESPRIT 2017 s rozšířenými strategiemi pro frézování a soustružení, rychlejšími výpočty polotovarů a novými funkcemi pro tříosé vyřezávání EDM.

www.dptechnology.com