Ostatní operace | 10. 3. 2016

Elektrochemické značení

Firma SIC-VENIM s. r. o. se od roku 1996 zabývá prodejem přístrojů, nástrojů a doplňků k průmyslovému značení. Jsme Vám schopni nabídnout nejen široký sortiment, ale i servis a poradenskou službu. Na tomto místě bychom Vám rádi představili elektrochemické značení.

Značení dílu z titanu – letecký průmysl

Elektrochemické značení je jednoduchý, nesmazatelný a levný způsob značení elektricky vodivých povrchů. Princip této technologie je velice jednoduchý. Pomocí chemické reakce elektrolytu a elektrického proudu je značka aplikována přes šablonu na povrch materiálu. I přes svou jednoduchost dosáhnete pomocí této technologie vysoce kvalitní značky za nízké provozní náklady.

Značení nástrojů z ušlechtilé oceli

K nesporným výhodám patří možnost označit jak měkké, tak i kalené materiály a např. tvrdokov. Samotné značení probíhá tak, že se značicí hlava dotýká šablony. Nedochází tak k žádným úderům ani rázům. Tím odpadá nutnost uchycení označovaného dílu, tzn. že na jednom pracovišti označíte díly různých tvarů i velikostí. Oproti jiným technologiím elektrochemické značení nenarušuje strukturu označovaného materiálu a používá se pro aplikace, kde není vhodné značení mechanické. Malý rozměr značící hlavy umožňuje značení míst s obtížným přístupem, což obsluha ocení především při značení výrobků složitějších tvarů.

Značení dílu z oceli

Elektrochemické značení má široké využití v různých oblastech průmyslového značení. Využití nachází v nástrojárnách a kovoobráběcích firmách při značení opracovaných součástí nebo např. při značení ložisek. Stejně tak je vhodné pro označování různých nářadí a nástrojů, ať už se jedná o obráběcí a chirurgické nástroje, nože, pilové pásy, kotouče apod.

Hluboké značení dílu turbíny

Velký okruh zákazníků je z oblasti výroby z nerezových materiálů, kde nachází široké využití např. v potravinářském průmyslu. Tady značky vyleptané přímo do materiálu nahrazují nalepovací štítky. Okolo vyleptané značky se neusazují nečistoty, jak se tomu děje např. právě u štítku nalepovacích.

Při značení barevných kovů je dosaženo kvalitní, přírodní značky, tzn. že značka je aplikována do materiálu ve větší hloubce a má přírodní barvu označovaného kovu.


Více informací ohledně této technologie najdete na našich webových stránkách nebo nás kontaktujte na níže uvedených telefonních číslech.