Nezařazené | 23. 11. 2017

Investice ve firmě BANES

Společnost BANES v září investovala do nákupu nového stroje CITIZEN CINCOM L20 s funkcí lámání špon (řízená délka špony) a dvou nových strojů STAR SB-20RG a SR-20 J. V říjnu zakoupila nový stroj STAR SV-38R a automatické zařízení pro válcování závitových tyčí RWT 20X CNC/AC sym. Do konce letošního roku budou dále investovat do nového stroje CITIZEN CINCOM L20 s funkcí lámání špon (řízená délka špony) a do strojů STAR SB-20RG, SR-20 J, STAR SR-32 J.

Firma Banes, spol. s r. o., byla založena jako strojírenský podnik zabývající se obráběním na zakázku převážně na soustružnických automatech. Později došlo k rozšíření činnosti firmy o montážní strojírenské práce v hromadných sériích.

Společnost je rozdělena do dvou divizí – divize Obrábění (zabývá se výrobou přesných rotačních dílců) a divize Montáže (zabývá se montážemi v hromadné výrobě, převážně montáží jemné mechaniky, úhlových kloubů a dalších podsestav). Tato organizační struktura umožňuje nabízet zákazníkům dodávky s vyšší přidanou hodnotou. Další předností společnosti je spolehlivost a zaměření na kvalitu práce, které jsou společně s produktivitou hlavními kritérii při výrobě. Díky těmto kritériím je firma schopna dlouhodobě nabízet vysokou kvalitu a nízké ceny.

Nově vybudované volné výrobní plochy a pozitivní přístup k investicím poskytuje společnosti možnost pružného rozšiřování výroby podle potřeb zákazníků. V současné době společnost podniká ve dvou vlastních výrobních závodech.

Redakčně zpracováno z www.banes.cz