Výroba / technologie | 11. 1. 2021

Ještě spolehlivější ložiska převodovek pro železniční dopravu

Na základě dlouhé historie úspěchů v železniční dopravě vyvinula společnost NSK novou řadu ložisek pro převodovky, která dále zvyšují spolehlivost, jíž dosahovala ložiska předchozích generací. Ložiska, která lze použít pro velké i malé převodovky železničních vozidel, jsou vhodná pro malé i velké rychlosti.

Nová ložiska NSK pro hřídele malých převodovek dosahují zcela nové úrovně technických parametrů, tj. ještě větší spolehlivosti a menších požadavků na údržbu. Ložiska NSK pro hřídele velkých převodovek také nabízejí vynikající spolehlivost – standardní řada byla doplněna tak, aby sortiment zahrnoval větší rozsah velikostí a uspokojil různé požadavky zákazníků.

Ložiska převodovek musí odolávat různým pracovním podmínkám a jsou vystavena rázům a vibracím vznikajícím při pohybu kol po kolejnicích. V důsledku těchto obtížných podmínek je třeba ložiska pravidelně udržovat, což je náročné na pracovní sílu. Montáž a údržba kuželíkových ložisek, která jsou často používána pro uložení hřídelí v převodovkách s ozubenými koly, vyžaduje většinou časově náročné nastavení axiální vůle, které dokážou jen školení údržbáři. Pro provozovatele železničních vozidel to znamená výrazné zvýšení požadavků na čas i úsilí věnované údržbě, a tedy i nárůst celkových nákladů TCO.

Ve světle těchto problémů a pro uspokojení poptávky po řešeních s ještě větší spolehlivostí vyvinula společnost NSK nová ložiska s mnoha na míru navrženými vylepšeními. Celkový efekt inovací NSK je výrazné usnadnění manipulace (u ložisek pro malé převodovky), prodloužení intervalů údržby a snížení celkových nákladů TCO.

U ložisek pro malé hřídele převodovek je mezi nejdůležitějšími parametry inovací snížení požadavků na údržbu. Kombinace nových válečkových ložisek se čtyřbodovými kuličkovými ložisky s kosoúhlým stykem eliminuje potřebu nastavení axiální vůle a zjednodušuje montáž i údržbu. NSK tato ložiska dodává s již předem nastavenou vůlí, takže lze
jednoduše dosáhnout vynikajících výsledků.

Dalším vylepšení se týká odolnosti klece, která je životně důležitá tam, kde se ložiska běžně setkávají s intenzivními rázy a vibracemi. Společnost NSK proto vyvinula speciální kroužkem vedenou klec s optimalizovanými kapsami s kouty tvaru R. Inovovaná konstrukce snižuje mechanické namáhání klece o 75 %.

Nová ložiska pro malé převodovky se vyznačují také vnitřním kroužkem se speciální tepelnou úpravou, která zaručuje rozměrovou stabilitu, a to i při provozu za vysokých teplot. Extrémní rozměrová stabilita velmi účinně potlačuje prokluz mezi vnitřním kroužkem a hřídelí (creep) a posun ložiska podél hřídele.

Co se týče vysoce spolehlivých kuželíkových ložisek pro velké hřídele převodovek, doplnila společnost NSK na základě rostoucí poptávky do standardní nabídky množství nových velikostí. Výrobci železničních vozidel mohou nová ložiska standardních velikostí, která již prošla rozsáhlými testy, snadno a rychle integrovat do svých výrobků.

Na ložiska NSK pro železniční dopravu se pro jejich osvědčenou kvalitu a spolehlivost založenou na více než sto letech zkušeností spoléhají velké železniční společnosti ve více než dvaceti zemích světa.

– Nová vysoce spolehlivá ložiska NSK určená pro železniční vozidla jsou vhodná pro použití při malých i velkých rychlostech


www.nskeurope.com