Přenos | 22. 9. 2017

Modernizace výroby v Třineckých železárnách

Na začátku srpna byla zahájena největší letošní investice v Třineckých železárnách – modernizace zařízení válcovny.

Nosnou technologii bude tvořit poloautomatická linka s možností manuálního nebo plně automatického režimu od německého výrobce. Jedná se o moderní válcovací stolici a hydraulické nůžky, jež ovládají nejnovější technologie. Novou sochorovou stolici, hranidlo a dělicí pilu dodá italská firma.

Díky nové válcovně se zvýší přesnost výroby, což bude mít vliv na další zpracování. Válcovna Třineckých železáren ročně zpracuje až 600 kilotun oceli nejtěžších profilů, jako jsou velké bloky a bramy, vstupy na vratnou trať pro část sochorů či kolejnice. Nová blokovna včetně zařízení bude v provozu už v listopadu letošního roku.

Redakčně zpracováno z www.trz.cz