Ostatní výroba a technologie | 8. 10. 2020

Monitorujte snadno teploty pomocí samolepicích etiket

Společnost Brady Corporation nabízí nové etikety RFID pro sledování teploty, které umožňují bezdrátové odečty a sledování teploty u široké škály prostředků, zařízení, strojů, rozvaděčů, kabelů a konstrukcí. Pro podporu informovaného a aktivního rozhodování lze ohebné chytré etikety snímající teplotu nalepit téměř na jakýkoli povrch.

Monitorujte snadno teploty
Nové etikety RFID pro sledování teploty jsou nenákladným řešením pro sledování teploty. Mezi aplikace patří sledování prostředí, materiálů a zařízení, sledování studeného řetězce, sledování datových center, sběr údajů o údržbě a bezpečnosti a sledování skleníků. Tenké a ohebné chytré etikety RFID s kódem nevyžadují energii ani údržbu. V případě odečítání teploty  pomocí čtečky RFID kódů kompatibilní s UHF jsou napájeny bezdrátově. Odečty teplot mohou být automatizované a odečítány skenery na šířce pásma v souladu s normou ISO 18000-63/64 a předpisy ETSI.

Aplikovatelné téměř na všechny povrchy
Společnost Brady, specialista na identifikaci, zpřístupnila technologii snímání teploty pomocí RFID ve své široké nabídce zkoumaných průmyslových materiálů etiket. Tyto etikety jsou testovány, aby zůstaly připevněné a čitelné v horkém, studeném, znečištěném nebo venkovním prostředí a aby odolávaly chemikáliím, čisticím prostředkům, oleji a palivům. Díky tomu, že mohou být vybaveny různými lepidly, zůstávají přilepené na hladkých, hrubých nebo práškových površích, a na rovných i zakřivených.

Kompletní řešení
Společnost Brady může dodat kompletní řešení, které umožňuje odečítání a sledování teplot z mnoha různých povrchů. Toto kompletní řešení zahrnuje prázdné nebo předtištěné etikety RFID, jednu nebo více profesionálních tiskáren etiket, software na design etiket Brady Workstation a čtečku RFID kódů. Pro každou součást řešení je k dispozici i hardwarová a softwarová podpora.

Prohlédněte si, jak toto řešení funguje, na stránkách společnosti Brady nebo získejte další informace na
adrese emea_request@bradycorp.com.


www.brady.cz