Obrábění | 22. 9. 2017

Nářaďovna úspěšně rekonstruovala stroje

V květnu letošního roku byla dokočena rekonstrukce Nářaďovny ŠKODA AUTO. Jednalo se o týdny soustředěné odborné práce, jejímž výsledkem je mimo jiné generální oprava dvou brusných strojů a náhrada stroje WHN 13.

Stroje BPV 80 – jedná se o brusky na plocho, využívané převážně pro výrobu metalurgického nářadí. Tyto stroje z 80. let jevily již značné stránky opotřebení. Po rekonstrukci byly stroje instalovány na nově vzniklé základy. Samotné hledání umístění této technologie znamenalo součinnost všech výrobních útvarů PSW. Generální oprava strojů byla hrazena z rozpočtu centrálního technického servisu (PSZ) ve výši 9,8 milionů Kč. Nahrazen byl také stroj WHN 13, který sloužil pro horizontální frézovaní a vrtaní již od 80. let minulého století. Byl používán pro potřeby výroby lisovacího nářadí a byl již značně zastaralý. Celkovou investicí ve výši 12,4 milionů korun byl pořízen nový stroj splňující požadavky výroby.

Redakčně zpracováno z www.skoda-naradovna.cz