Nezařazené | 10. 3. 2016

Nejmodernější odsávací jednotka rozprášených aerosolů vstupuje na český trh

Odsávací systém rozprášených aerosolů AVANTI je představitel kombinovaných odsávacích systémů, které jsou založeny na využití vzájemných výhod filtračních systémů mechanických (dokáží odstranit z nasávaného aerosolu mechanické příměsi jako jsou špony, třísky včetně mikroskopického metalického otěru) a odstředivých (jsou nejvhodnější pro oddělení již od větších mechanických příměsí očištěného aerosolu na dvě komponenty, a to znečištěná kapalina a vzduch).

Systém AVANTI je nejmodernějším kombinovaným systémem na trhu v současné době. Výrobce zohlednil zkušenosti získané z dřívější desetileté výroby podobného systému a podařilo se mu ještě více zvýraznit pozitivní vlastnosti jednotlivých komponent kombinovaného systému a potlačit prvky negativní.

Odsávací systém AVANTI se skládá z těchto základních částí:

Filtrační stupeň č. 1

Je tvořen speciální filtrační vložkou, která má za účel zachytit mechanické částečky relativně větších rozměrů, které mohou být obsaženy v nasávaném aerosolu.

Filtrační stupeň č. 2

Sestává z rotoru, který byl navržen tak, aby vytvořil potřebný sací efekt při minimálních otáčkách. Optimální otáčky jsou velmi důležité z hlediska životnosti celého systému, eliminace vlivu možných vibrací a minimalizace spotřeby elektrické energie a hluku.

Filtrační stupeň č. 3

Představuje klasická filtrační vložka, která slouží k nejjemnějšímu dočištění kapaliny a nečistot zbaveného vduchu. V tomto filtračním stupni dojde k zachycení i těch nejjemnějších částeček metalického otěru ve velikosti řádu mikronů. Po průchodu tímto filtrem je čistý vzduch vypuštěn do okolního prostoru.

Odfiltrovaný kondenzát

je soustředěn na vyspádované dno nádoby filtrační jednotky a výpustním otvorem hadičkou je zaveden zpět do nádrže chladicí kapaliny.

Montáž odsávací jednotky na stroj

Samotná montáž je velmi jednoduchá a téměř každý uživatel je schopen podle návodu k obsluze tuto jednotku nainstalovat na stroj.

Odsávací jednotka splňuje všechny v EU platné předpisy a normy týkající se bezpečnosti a hygieny práce. Je vyrobena v EU a zhotovena z hlavních dílů vyrobených také v EU (elektromotor a další elektrická výbava atd.).

Hlavní technické parametry odsávacích jednotek rozprášených aerosolů z pracovního prostoru obráběcích strojů AVANTI

MACH TRADE s.r. o.
areál SVUM a. s.
Podnikatelská 565/10A,
PRAHA 9 Běchovice
tel: 603 293 294
e-mail: jelinek@machtrade.cz
www.machtrade.cz