Nástroje | 14. 12. 2018

NFE dokončování pod kontrolou

Sumitomo Electric představuje univerzální utvařeč třísky negativních soustružnických destiček pro dokončovací aplikace.

NFE kontroluje třísku při různých posuvech

Nová geometrie NFE
Nová geometrie NFE pro negativní soustružnické břitové destičky zajistí vhodné utváření třísky u dokončovacích aplikací při obrábění nízkouhlíkových a běžných konstrukčních ocelí v extrémně široké oblasti použitých posuvů a to od 0.1 mm/otáčku až po 0.45 mm/otáčku.

Absolutní kontrola třísky
Absolutní kontrola třísky v tvarově nesouměrných oblastech, přechodech apod. je dosažena doplněním základních prvků utvařeče o další stupeň utvářejících prvků. To má pozitivní vliv i na obrábění hůře dostupných míst a mimo jiné – rozšiřuje použitelnost pro různé hloubky řezu od 0,1 mm až po 1,2 mm.
Takové rozmezí geometrie NFE zjednodušuje použití jak pro běžné aplikace tak pro aplikace vyžadující změny posuvu a hloubky třísky.
Z pohledu obráběného materiálu je NFE zaměřen na materiály s tendencí tvořit delší třísku, ať už zmíněné konstrukční oceli, tak i korozivzdorné oceli. Ve výběru řezných materiálů pro ocel je zastoupena nová sorta AC8015P vhodná pro vysoko výkonné aplikace a rovněž nová sorta AC8035P pro aplikace vyžadující maximální stabilitu řezné hrany. Obrábění korozivzdorných materiálů pokryje sorta AC6030M spolu s AC6040M.


www.sumitomotool.com