Ostatní operace | 22. 9. 2017

Nová kalírna ve firmě MEDIN

Firma Medin, a. s., dne 7. září 2017 oficiálně otevřela novou kalírnu. Jedná se o kompletně zrekonstruované pracoviště tepelného zpracování, jehož cílem bylo zajistit co nejvyšší kvalitu vlastních výrobků a zároveň poskytnout okolním firmám služby srovnatelné s nabídkou komerčních kalíren.

V kalírně budou využity moderní technologie. Nově instalovaná zařízení umožňují navýšení původní kapacity, rozšiřují nabídku služeb a současně zvyšují jejich kvalitu. Unikátní v rámci České republiky jsou pak vstupní rozměry (900 × 1 200 × 900 mm) jak vakuové kalicí pece od společnosti BMI (kalení do oleje), tak vakuové popouštěcí pece od výrobce IVA. Celková investice činila 33 mil. Kč.

MEDIN, a. s., je tradičním českým výrobcem lékařských nástrojů a implantátů. Historie firmy se začala psát v roce 1949, kdy byla v Novém Městě na Moravě založena továrna s názvem Chirana. Na první vyrobené vrtáčky a zubní frézy navázala produkce chirurgických nástrojů a traumatologických a ortopedických implantátů.

Redakčně zpracováno z www.medin.cz