Obrábění | 25. 11. 2016

Novinky ve společnosti ZENIT

Společnost Zenit je distributorem vyspělých CNC strojů v oblasti kovoobrábění a průmyslové výroby.

V nových prostorách společnosti ZENIT, spol. s r. o. – divize CNC Stroje se ve dnech 3.–7. 10. 2016 uskutečnil Týden otevřených dveří, na kterém bylo představeno zajímavé portfolio elektroerozivních a obráběcích CNC strojů Sodick, Z-Void, drátová řezačka se zvýšenou osou Z (600 mm) a nově také zástupce špičkových obráběcích strojů firmy TAKUMI. Nabídku o obráběcí centra rozšířila společnost na jaře letošního roku. Výběru nového obchodního partnera společnost věnovala velkou pozornost. Po důkladném průzkumu trhu a po mnoha jednáních s výrobci obráběcích center a frézek se zástupci společnosti rozhodli pro spolupráci s firmou TAKUMI. Výrobce, který má dlouholeté zkušenosti s výrobou frézovacích strojů a disponuje širokým technologickým a poradenským zázemím.

V srpnu bylo slavnostně otevřeno také nové předváděcí centrum na slovenské pobočce v Koši u Prievidzi. Na ploše téměř 250 m² je instalována stálá expozice ze sortimentu obchodních partnerů, elektroerozivní stroje japonské firmy Sodick a obráběcí centra taiwanského výrobce, firmy Takumi. Výstavku strojového parku uzavírají elektroerozivní vyvrtávačky, které zde zastupují vysoce výkonné stroje Zenit, dodávané pod názvem Z-VOID.

Všechny stroje jsou plně funkční a umožňují tak zákazníkovi možnost získat maximální míru informací o produktu. Nedílnou součást tvoří upínací prvky švýcarské firmy EROWA a pracoviště programátora vybavené softwarem americké firmy ESPRIT. Předváděcí centrum záměrně evokuje prostředí moderní výrobní haly, jako přirozeného prostředí pro obráběcí stroje. Koncepce expozice umožňuje realizovat obchodní jednání nebo školení technického personálu v bezprostřední blízkosti exponátů.

Drátová řezačka Sodick SLC400G

Nejrychlejší přesná hloubička Sodick AG40L

EDM vyvrtávačka startovacích otvorů Z-VOID C-2535

Vysokorychlostní obráběcí centra H series H16

www.zenit.cz