Obrábění | 10. 10. 2019

Nový obráběcí stroj v ZVVZ a. s.

Stroje v obrobně doplnil karusel, který zvýší přesnost obrábění.

 

Výrobní technologii obrobny divize Industry ZVVZ Machinery doplnil výměnným způsobem v měsíci dubnu numericky řízený karusel SKQ 12 CNC s řídicím systémem Sinumerik 840D sl. Stroj je určen pro svislé soustružení obrobků a firma ho využije především při obrábění produktů jako jsou náboje a oběžná kola ventilátorů, chladicí kotouče, vodicí desky a víka, ložiskové skříně, klapkové uzávěry, průlezy, součásti EO atd., kde bude docíleno výrazně vyšší přesnosti obrábění.

Hlavní technické parametry:

• průměr upínací desky: 1 250 mm,
• maximální průměr obrobku: 1 500 mm,
• max. výška obrobku: 900 mm,
• max.hmotnost obrobku: 6 t.

Stroj je umístěn na těžké obrobně, aby zapadal do konceptu strojního parku ZVVZ Machinery a aby pokryl celou průměrovou řadu obrábění.

Redakce za použití materiálů z www.zvvz.cz