Obrábění | 16. 3. 2016

Nový obráběcí stroj ve výrobě společnosti PAPCEL

V minulém roce se firma PAPCEL přihlásila do dotačního programu OPPI -Potenciál na Vývojové pracoviště analýzy laboratorních dat a vývoj prototypu papírenského lisu.

Součástí dotačního programu v celkové finanční výši přesahující 25000000 Kč bylo i pořízení obráběcího stroje, které se na celkové investici podílelo z více než poloviny.

V rámci výběrového řízení byl vybrán vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj WHN 130 CNC od firmy TOS Varnsdorf. Aktuálně je vytížen ve dvousměnném provozu.

Mezi největší přínosy patří:
• Rozšíření současných výrobních kapacit tak, aby mohly být realizovány nové projekty výzkumu a vývoje.
• Efektivní obrábění s velkým řezným výkonem a vysokou přesností.
• Zvýšení produktivity obrábění a z toho plynoucí zvýšení konkurenceschopnosti.

www.papcel.cz