automotive | 29. 12. 2018

Nový podavač v lisovně Mava

Společnost MAVA‑lisovna s. r. o., která nabízí širokou škálu služeb v oblasti výroby komponentů, dílů a menších montážních celků odběratelům automobilového, strojírenského, elektrotechnického, stavebního a obuvnického průmyslu, pořídila ke svému CNC soustruhu NLX 2000 | 500 nový podavač Master 865 Verso.


Jedná se o vysoce výkonný automatický podavač tyčí s průměrem od 8 do 65 mm, pro podávání tyčí s délkou od 1 000 do 6 300 mm. Master je typem podavače vyšší třídy s vysokou rychlostí otáčení tyče. Kombinací CNC soustruhu s poháněnými nástroji, tyčovým podavačem a nástroji od společnosti Seco, které Mava lisovna používá, může svým zákazníkům nabídnout zkrácení výrobních časů a nižší náklady na výrobu.

Redakčně upraveno z www.mava.cz