Ostatní operace | 22. 9. 2017

O společnosti Nord-Lock

Skupina Nord-Lock Group je předním světovým dodavatelem systémů zajišťování šroubových spojů. Nabízíme jedinečnou kombinaci odborných znalostí v oblasti provádění šroubových spojů a široké škály výrobků včetně technologie jištění na principu závěrného klínu a předepínacích prvků Superbolt. Naší misí je chránit lidské životy a investice zákazníků zajišťováním aplikací v těch nejnáročnějších podmínkách na světě.

Výrobky Nord-Lock dosáhly prokazatelných úspěchů v každém z významných průmyslových odvětví a jsou certifikovány několika nezávislými institucemi včetně AbP, DIBt, DNV a TÜV. Rádi se s našimi zákazníky podělíme o zkušenosti, znalosti a tvořivý přístup a pomůžeme jim dosáhnout vynikajících výsledků. Skupina Nord-Lock se ráda stane Vaším partnerem pro oblast optimalizace šroubových spojů.

Systém jištění pro nejkritičtější šroubové spoje

Spojování dílů je jedním z nejdůležitějších kroků při výrobním procesu nebo dodávce systému. Spojovacím součástem se však nedostává ze strany technologů a inženýrů takové pozornosti, jakou by si zasluhovaly. Vzhledem k velkému množství času, úsilí a finančních prostředků, které jsou investovány do řady projektů, může vzniknout zdání, že malé věci nejsou tak důležité. Na šrouby a matice se pohlíží jako na cosi triviálního a nepodstatného, avšak jen do doby, než kvůli spojovacímu materiálu selže spoj. Pak mohou být následky velmi vážné. Systém jištění šroubových spojů Nord-Lock je používán k řešení nejnáročnějších výzev v oblasti šroubových spojů již od roku 1982.

Zvýšená kapacita, prodloužení intervalu údržby a vyšší bezpečnost

Klínové podložky Nord-Lock jsou na celém světě uznávány pro svou schopnost jistit šroubové spoje vystavené silným vibracím a velkému dynamickému zatížení. Systém se nemůže samovolně povolit, neboť vytváří zajišťovací klín pod hlavou šroubu/maticí. Ideální řešení spojů, u nichž selhání nepřichází v úvahu.

Bezpečně zajištěné spoje znamenají, že můžete snížit četnost provádění údržby, při níž se šroubový spoj dotahuje a kontroluje se jeho funkce. To zase vede k výraznému snížení celkových nákladů na údržbu, prostojů ve výrobě a rizika úrazu souvisejícího s prováděním tohoto typu údržby.

O vše se postará geometrie

Naše samojistné podložky udržují předpětí a brání povolování šroubů a matic v případě, kdy dochází k pohybům ve směru povolování. Princip jištění Nord-Lock je založen na páru podložek, které jsou na jedné straně opatřeny klíny a na protilehlé straně radiálními zuby. Jelikož úhel klínů „α“ je větší než stoupání závitu „β“, zabrání efekt závěrného klínu jakémukoli rotačnímu povolení šroubu (obrázek A).

OBRÁZEK A

Podložky se dodávají jako zkompletovaný pár, v němž jsou otočeny klínovými plochami směrem k sobě. Při dotahování šroubu/ matice se radiální zuby vtisknou do styčných ploch a usadí je, podložky do sebe zapadnou a celá tato sestava zajišťuje, že k posunu může dojít právě jen na klínových plochách. Jakýkoli pokus šroubu/matice o pootočení je vždy zastaven klínovým efektem – dojde k přírůstku svěrné síly, který vyloučí možnosti pootočení a uvolnění šroubu nebo matice. Tím je dosaženo samojistnosti šroubového spoje.

Jiným řešením, které je na trhu relativně krátce, je použití podložek Nord-Lock série X. Jejich kuželový tvar vytváří ve šroubovém spoji elastickou rezervu, která kompenzuje ztrátu předpětí v důsledku tečení a relaxace materiálu. Tento pružinový efekt je doplněn technologií na principu závěrného klínu, která zajišťuje spoj tahem a brání samovolnému povolování. Poskytuje maximální zabezpečení spoje i při nízké svěrné síle. Tato multifunkční technologie na principu závěrného klínu má oproti běžným řešením jištění spojů řadu výhod. Poskytuje komplexní jištění šroubového spoje a je ideální pro aplikace, u nichž jsou použity neobvyklé materiály a provedení, nebo aplikace v náročných podmínkách.

Naše řešení na principu závěrného klínu jsou ve všech fázích výrobního procesu podrobena přísným testům ověřujícím splnění jakostních požadavků. Junkerův test prováděný podle normy DIN 65151 je považován za nejnáročnější vibrační test šroubových spojů. V průběhu Junkerova testu je šroubový spoj vystaven příčným pohybům pod hlavou šroubu/maticí a současně je nepřetržitě měřena svěrná síla. Junkerův test prokazuje, že podložky Nord-Lock bezpečně zajišťují šroubové spoje. V počáteční fázi dojde pouze k omezené ztrátě předpětí vlivem běžného sesednutí (obrázek B).

OBRÁZEK B

Spojte se s odborníky na šroubové spoje

Podložky Nord-Lock – průvodce šroubovými spoji

Pokud se rozhodnete pro Nord-Lock, rozhodujete se nejen pro výrobce a dodavatele, získáte zároveň partnerství odborníka na šroubové spoje. Každý den se setkáváme s klienty na místních trzích po celém světě a spolupracujeme s nimi na řešení výzev v oblasti šroubových spojů i u těch nejnáročnějších aplikací. Rádi pro Vás vypracujeme analýzu a pomůžeme optimalizovat Vaše šroubové spoje. Díky snížení nákladů na životní cyklus šroubových spojů bude zvýšena celková rentabilita a produktivita Vaší společnosti.


Nord-Lock s. r. o.
Špitálská 885/2a, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 412 150 157
Fax: +420 226 015 198
office@nord-lock.cz
www.nord-lock.cz