Informujeme | 9. 1. 2019

Ostravská huť podepsala smlouvu na modernizaci kontilití za 187 milionů korun

Za 187 milionů korun zmodernizuje ArcelorMittal Ostrava zařízení pro plynulé odlévání oceli – kontilití, které vyrábí polotovary (bramy) pro válcovnu pásů. Modernizaci provede rakouská firma Primetals.

„Modernizací zlepšíme spolehlivost zařízení a omezíme prostoje. Také ale zvýšíme kvalitu oceli, která bude mít lepší vnitřní charakteristiky,“ vysvětluje Petr Gíza, který má v ArcelorMittal na starosti všechna 3 kontilití.

V současné době probíhá projektování a výroba součástí pro úpravu kontilití a v posledním čtvrtletí roku 2019 se začne na modernizaci pracovat v ostravské huti.

“Tato spolupráce zlepší konkurenceschopnost ArcelorMittal Ostrava a potvrdí vedoucí pozici Primetals Technologies v technologických službách pro zařízení na odlévání oceli,” dodává Ludwig Reiter, viceprezident Upstream Services v Primetals Technologies.


ArcelorMittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel a trubek v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal má v Moravskoslezském kraji 6500 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2017 činil 36 646 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Jediným akcionářem je ArcelorMittal S.A.

Primetals Technologies, Limited , se sídlem v anglickém Frimley je předním celosvětovým partnerem kovozpracujícího průmyslu v oblasti strojírenství, výstavby závodů a pro celý životní cyklus. Společnost nabízí kompletní technologické, výrobkové a servisní portfolio, kam patří i integrovaná elektronika, automatizace a ekologická řešení. To zahrnuje každý krok v procesu výroby železa a oceli od surovin až po finální výrobek – navíc ještě nejnovější řešení pro válcovny v jiných než železozpracujících odvětvích. Primetals Technologies je společným podnikem firem Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a Siemens. Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery (MHMM) – společnost patřící do skupiny MHI s majetkovým podílem firmy Hitachi Ltd. a IHI Corporation – drží ve společnosti 51% podíl a firma Siemens 49% podíl. Společnost zaměstnává po celém světě zhruba 7 000 zaměstnanců. Bližší informace najdete na webu www.primetals.com


Zdroj: ostrava.arcelormittal.com