Nezařazené | 23. 11. 2017

Otevření nového pracoviště

V rámci procesu zkvalitňování služeb společnosti MESIT foundry došlo na konci července k otevření rozšířeného pracoviště odstraňování keramické skořepiny tlakovou vodou. Tento krok vede k navýšení kapacit firmy ve fázi výroby přesných hliníkových odlitků.

Společnost MESIT foundry, a. s., navazuje na tradici slévárny a nástrojárny MESIT, je dceřinou společností akciové společnosti MESIT holding – kapitálově i technologicky provázané formace 13 firem. Většina dceřiných společností holdingu má sídlo v jednom moderním integrovaném areálu a jsou přímými nositeli více než 60leté tradice vývoje a výroby leteckých přístrojů, radiokomunikační měřicí a výpočetní techniky, plošných spojů, přesných odlitků, forem, nástrojů a přesných strojních součástí.

Výrobní program společnosti se postupně vyprofiloval k nejnáročnějším výrobkům v uplatněných výrobních oborech:

  • k technologicky náročným tenkostěnným přesným odlitkům ze slitin hliníku a přesným odlitkům z oceli a barevných kovů,
  • k výrobě forem pro zpracování plastických hmot a forem pro lití kovů.

Redakčně zpracováno z www.mesitfoundry.cz