Obrábění | 10. 3. 2017

Předání stroje WHN 13P CNC

Společnost PRESSL, spol. s r. o., se zabývá dodávkou nových obráběcích strojů současných technologií a modernizací starých strojů rovněž s použitím současných technologií a bezvůlových mechanických dílů, současné hydrostatiky a NC řídicích systémů tak, aby jejich užitná hodnota byla srovnatelná s novým strojem, ale s nižšími náklady.

O realizovaných zakázkách v této plzeňské společnosti vás pravidelně informujeme na stránkách našich časopisů. Start roku 2017 byl opět aktivní, hned počátkem ledna byl předán první stroj WHN 13P CNC po generální opravě a modernizaci slovenskému zákazníkovi. U stroje byl instalován nový vřeteník 3 000 ot/min, chlazení středem vřetene 20 bar. Pracovní posuvy v automatickém režimu u stroje (osy X, Y, Z, W) max. 10 000 mm/min. U stroje byl instalován řídicí systém Heidenhain iTNC 530 HSCI, výbava CE, zpevňovací příruba. Momentálně máme rozpracované další dva stroje WHN 13 v obdobném rozsahu. V průběhu ledna 2017 byl odeslán také stroj LUCAS 40T108 po generální opravě a modernizaci do USA. Stroj bude v USA smontován a předán do užívání v březnu 2017 našimi pracovníky. Stroj s průměrem vřetene 130 mm má otáčky do 3 000 ot/min, ŘS Fanuc Oi-MF, ATC 32 a sondu RMP60.

Redakčně zpracováno z www.pressl.cz