Informujeme | 10. 12. 2018

Rozšíření strojového parku ve společnosti Zero systems

Společnost Zero systems, s. r. o., zabývající se výrobou CNC strojů pro obrábění plastů a hliníku, nástrojů a polotovarů pro oblast výroby a třískové obrábění, se rozhodla rozšířit svůj stro­jový park a opakovaně zakoupila 3osý stroj AWS-300CNC. Stejný stroj společnost Zero systems zakoupila již loni v létě.

Tímto krokem firma docílila vyšší kapacity a rychlosti při zpra­cování zakázek.

Redakčně zpracováno z www.tools.cz