Obrábění | 17. 5. 2017

Rozšírenie výrobnych kapacít o nové CNC frézovacie centrum HYUNDAI F500Plus

Vo februári tohto roku firma SCHILLER spol. s r. o. inštalovala nové výkonné a presné vertikálne CNC frézovacie centrum HYUNDAI F500Plus. Je to ďalší v poradí už ôsmy CNC obrábací stroj firmy HYUNDAI-WIA v našom strojovom parku. Ich kvalita, výkonnosť a spoľahlivosť firmu SCHILLER neustále presviedčajú o vysokom štandarde tejto značky, preto ich voľba bola jasná. Taktiež odbornosť dodávateľskej firmy PROFOKA SK je im zárukou plného využívania kapacitných možností týchto strojov.

Touto inštaláciou firma SCHILLER spol. s r. o. rozšírila svoje kapacity v opracovaní dielcov o ďalší stroj, čo predstavuje mesačne cca 400–500 hodín. Jeho pracovný priestor je X = 1 060 mm, Y = 500 mm, Z = 635 mm a maximálna hmotnosť obrobku 800 kg. Cieľom firmy Schiller je stále poskytovať odberateľom kvalitné služby s dostatočnou kapacitou a to bol ich hlavný zámer.

Redakčně zpracováno z www.schiller.sk