Výroba / technologie | 7. 6. 2020

Skupiny E-INVEST a CE INDUSTRIES oddělily své podnikání

Po více než dvou letech společného podnikání skupin E-INVEST a CE INDUSTRIES došlo k uzavření poslední dohody o vypořádání vzájemných vztahů. V jejím rámci CE INDUSTRIES získává majetek bývalé vítkovické mostárny a E-INVEST získává stoprocentní podíly ve společnostech NOEN, Vítkovické energetické strojírenství (VES) a Vítkovické strojírny (VS), kde zůstává bývalá vítkovická kotlárna. Součástí dohody je i vypořádání vzájemných finančních závazků.

Tomáš Schmied, člen představenstva CE POWER INDUSTRIES, uvádí: „Když majitel skupiny Jaroslav Strnad přijal v roce 2018 strategické rozhodnutí angažovat se jako investor v části vítkovického strojírenství, skupina E-INVEST byla logický partner z důvodu své znalosti prostředí a vítkovických firem. Spolupráce obou skupin byla od počátku vnímaná oběma stranami jako dočasná. Podstatu dnešní dohody projednali majitelé obou skupin, Jaroslav Strnad a Martin Ulčák, již na podzim roku 2019.“

Součástí dohody je převedení části majetku společnosti Vítkovické strojírny (VS) na skupinu CE INDUSTRIES. „Areál mostárny představuje zajímavou realitní investici. O jeho prostory je zájem, v současné době tam působí osm nájemců, kteří synergicky spolupracují, a máme více než 90% zaplněnost,“ upřesňuje Tomáš Schmied.

„Z naší strany se jedná o přirozený krok k dotváření logické a přehledné struktury skupiny Witkowitz. Pro obchodní partnery je to jasná zpráva o tom, že se firmy skupiny Witkowitz soustředí na náročnou průmyslovou výrobu, jejíž významnou součástí je i oblast energetiky. Zde poskytujeme například řešení ekologizace výroby či údržbu energetických zdrojů, včetně těch jaderných. Vzájemně se doplňující a podporující know-how a dovednosti jednotlivých společností skupiny Witkowitz nám umožňují naplňovat očekávání zákazníků,“ říká Karel Křivan, mediální zástupce skupiny Witkowitz.


ce.industries