obrábění | 8. 12. 2018

Společnost MEPAC CZ představila nový polohovací systém

Třinecká společnost MEPAC CZ s. r. o., působící v oblasti přesného opracování povrchu, v srpnu představila svůj nový polohovací systém 3D Smart Holder.

Jedná se o polohovatelnou kouli s plochým čelním magne­tem pro upevnění magnetických předmětů a dalších součástí. Díky unikátní patentované technologii velice jednoduše polo­hovatelný a disponuje velkou přídržnou silou.

V propracovaném designu se skrývají kompaktní rozměry a všestranné využití. Mezi výhody 3D Smart Holderu patří:

1. tři stupně volnosti: X 360°, Y 230°, Z 230°,
2. nízká hmotnost: 3D Smart holder váží pouhých 125 g,
3. vysoká efektivita: jednoduchý k instalaci a použití,
4. všestranné použití: použitelný jako třetí ruka v mnoha segmentech výroby,
5. možnosti upevnění: pomocí magnetu, 3 vrutů nebo protiskluzových polštářků,
6. propracovaný: dílenské příslušenství, které má propraco­vaný design.

Zařízení lze využít v mnoha oblastech od stro­jírenství až po elektro.

Kombinací 2 a více 3D Smart Holderů, se efektivita a účinnost násobí. K pro­duktu společnost taktéž připravuje několik modifi­kací a nástavců, které bude možno kombinovat, pří­padně uchytit i nekovové předměty. Přístroj dispo­nuje polohovací sílou 16 N. Pro více informací navštivte webové stránky produktu:
www.3dsmartholder.cz

Redakčně upraveno z www.mepac.cz