Nezařazené | 10. 3. 2016

Výroba speciálních nástrojů na novém stroji

Nový vrtací stroj od výrobce TIBO pořídila v lednu letošního roku společnost KARNED TOOLS, výrobce nástrojů pro obrábění. Jedná se o stroj pořízený na hluboké vrtání, osové i mimoosové. Hloubka vrtu bude možná do 750 mm.

Mimo modernizaci výroby se zástupci společnosti Karned Tools věnují i nepříznivé situaci panující na trhu práce v oboru strojírenství. V únoru proto proběhlo setkání pro výchovné poradce základních škol. Kromě přednášky na téma atraktivita strojírenství, představení firmy a ukázky výroby, na akci vystoupili také zástupci středních průmyslových škol a učilišť, se kterými společnost spolupracuje. Od setkání s výchovnými poradci základních škol si Karned Tools slibuje nejenom oslovení žáků osmých a devátých tříd, ale také jejich rodičů. Snahou je všemi cestami poukázat na lukrativnost práce ve strojírenství, na práci v čistém pracovním prostředí, na nejmodernějším technologickém vybavení a za výborných platových podmínek.

www.karnedtools.cz