Informujeme | 16. 12. 2018

Vysokopevnostní řetězy a údržba – nezapomínejte na bezpečnost!

V rámci bezpečnosti provozu řetězových a vázacích prostředků je potřeba myslet na jejich pravidelnou kontrolu. Víte, že může pohodlně proběhnout u vás ve firmě? Vše s odkazem na EN 818 a EN 1677. Jedná se o kontrolu vázacích řetězů, kotevních řetězů, výkovků a textilních vázacích prostředků.

Prodloužení životnosti a bezpečnost na prvním místě
Mobilní servis vázacích prostředků – praktické a efektivní řešení pro bezpečné používání. Díky mobilnímu servisu nedo­chází k omezení výroby, protože kontrolu vázacích prostředků lze provést na místě – u vás ve firmě. Pewag, jako přední světový výrobce vysokopevnostních řetězů poskytuje mobilní servis jako standard. A to nejen na řetězy vlastní výroby, ale i na řetězové systémy jiných výrobců.  Tým techniků je připraven zkontrolovat a, je‑li to potřeba, rovnou i opravit vaše stávající vázací řetězy.

Obsah a možnosti revize vázacích prostředků
Mobilní servis:

  • kontrola probíhá u vás ve firmě
  • na místě je provedena:

– magneticko‑optická kontrola
– trhací zkouška s následnou vizuální kontrolou
– vizuální kontrola u textilních vázacích prostředků

  • na místě je možná oprava či výměna některých komponentů

Revize přímo ve výrobním závodě řetězů

  • prostředky a díly určené k revizi je nutné poslat do firmy pewag s. r. o., Vamberk
  • revize zahrnuje:

– magneticko‑optickou kontrolu
– tahovou zkoušku
– magnetickou defektoskopii = zkouška na skryté trhliny

  • po dohodě s objednatelem výměna všech nefunkčních komponent vazáku
  • vizuální kontrola u textilních vázacích prostředků
  • zaslání zrevidovaných řetězů zpět na určenou adresu/y

Po kontrole a případně opravě je vždy vystaven nový certifikát o kvalitě.

Měřítkem hodnocení kvality jsou zákazníci
Pewag nabízí nejrozšířenější řetězový systém G10 pro zavěšování a kotvení nákladu v současnosti. Řešení na míru je standardem. Ino-vativní výrobky a servisní služby zaručují bezpečné a dlouhodobé použití při mani­pulaci, zvedání a kotvení nákladu, i pře­pravě po celém světě.

Kontakt na mobilní servis: 739 534 922, Pavel Hovorka, hop@pewag.cz, prodej@pewag.cz

www.pewag.cz