Nástroje | 14. 11. 2019

Vyšší životnost nástroje, nižší náklady na kus

Výměnné břitové destičky společnosti Schwanog osazené polykrystalickým diamantem!

Zvýšení životnosti při současném snížení nákladů na kus je dominujícím tématem při výrobě přesných soustružených dílů právě pro odvětví s vysokým počtem vyráběných kusů, jako např. automobilový průmysl, ale také výroba domácích spotřebičů.

Při obrábění přesnýcwh dílů z neželezných kovů a plastu poskytuje osazení nástrojů polykrystalickými diamanty skvělou možnost, jak dosáhnout nejnáročnějších výkonnostních a nákladových cílů. Osazení obráběcích nástrojů polykrystalickými diamanty kromě toho vede k výrazně lepší kvalitě povrchu, a to je jedno z rozhodujících kritérií.

PKD jako materiál

PKD se skládá ze synteticky vyráběné, tvrdé polykrystalické diamantové struktury se zrnitostí o průměru 2 – 5 μm, která je nanesena na vyměnitelnou břitovou destičku.

Bohaté zkušenosti s PKD

Společnost Schwanog využívá tyto prvotřídní vlastnosti již mnoho let a má bohaté zkušenosti. Variantu PKD doporučuje při technickém řešení speciálních nástrojů vždy, když jsou splněny předpoklady pro úspěšnou aplikaci.

Výhody PKD v přehledu:

 1. Řezná rychlost
  Díky vysoké tvrdosti a odolnosti proti opotřebení lze také dosahovat výrazně vyšších řezných rychlostí až 2 000 m/min. To vede k významnému snížení doby potřebné pro obrobení jednoho kusu, a tím ke snížení nákladů.
 2. Doba životnosti
  Díky extrémní odolnosti materiálu je při použití PKD také možné mnohonásobně zvýšit dobu životnosti nástroje, což zároveň vede k výraznému snížení nákladů na kus.
 3. Kvalita povrchu
  Vlastnosti PKD se rovněž podílejí na výrazném zlepšení kvality povrchu obráběného kusu, protože je obrobená plocha bez škrábanců.
 4. Vysoká přesnost při výměně
  Varianty s PKD jsou dostupné pro všechny běžné systémy Schwanog s přesností při výměně < 0,02 mm.
 5. Rychlá výměna destičky při opotřebení
  Jinými výrobci na trhu je PKD často osazován na kompletní tělo nástroje. V případě opotřebení to při výměně vede k velmi vysokým časům na přípravu strojů, protože se vždy musí vyměnit kompletní nástroj. U systémů Schwanog je však PKD na vyměnitelné břitové destičce, čímž se doba potřebná na výměnu výrazně snižuje.

Kde se PKD nehodí

Obrábění oceli je vzhledem k vysoké afinitě železa k uhlíku (diamantu) zpravidla ekonomicky nevýhodné. Uhlík difunduje do oceli, čímž se výrazně sniží doba životnosti – výhody se tak ztratí.

Prvotřídní zkušenosti s materiály

Schwanog má se svými nástroji osazenými PKD prvotřídní zkušenosti u materiálů, jako jsou hliník, mosaz, měď a bronz, jakož i u plastů se skelnými/uhlíkovými vlákny (GFK, CFK). Všechny nástrojové systémy Schwanog na obrábění vnějších a vnitřních tvarů jsou v zásadě dostupné s PKD. K tomu patří vnější zapichování, vnitřní zapichování, kalibrování a skiving.

Systémové výhody

Už jen použití zapichovacích nástrojů Schwanog namísto kopírovacího soustružení vede k úspoře až 40 % kusových nákladů. Další úspory nákladů vyplývající z použití PKD se k tomu pak dají připočíst. K tomu ještě přijdou systémové úspory nákladů díky použití výměnných destiček místo nástrojů z plného tvrdokovu.

Nejmodernější výrobní technologie

Nové automatizované elektroerozivní centrum v Obereschachu je zaměřené na maximální efektivitu a má nejlepší předpoklady právě pro řešení s osazením PKD. Kontinuálními investicemi, které společnost učinila do svých výrobních center v Obereschachu, Francii a USA, je zajištěno, aby dodací lhůty zůstaly stále velmi krátké také u nástrojových řešení vyráběných individuálně podle specifických požadavků zákazníků. Mimo to je s našimi zákazníky výborně sladěn i průběh zakázky v sedmi procesních krocích.

Profilové nástroje Schwanog s výměnnými destičkami

Schwanog celkem nabízí ve 12 výrobkových oblastech vysoce efektivní řešení pro každou aplikaci:

 • vnější zapichování,
 • vnější zapichování na strojích s taktovacím stolem,
 • vnitřní zapichování,
 • vnitřní soustružení,
 • tvarové vrtání,
 • kalibrování,
 • skiving,
 • frézování vícehranů na soustruhu,
 • obrážené ozubení,
 • vnější virblování,
 • vnitřní virblování,
 • systém Selector.

Během posledních dvou let se společnost Schwanog navíc zaměřila na zkrácení dodacích lhůt, neboť vzhledem k jasným systémovým výhodám jsou dodací lhůty – jak uvádí ředitel firmy Clemens Güntert – jediným omezením oproti standardním výrobkům na trhu.

Společnost Schwanog proto sází na co nejvyšší technologickou úroveň své výroby a na optimalizaci celého výrobního procesu. Tak totiž lze zajistit, aby pro nástrojová řešení vyráběná individuálně podle výkresů zákazníků, byly dodací lhůty tak krátké, aby jejich nasazení bylo prakticky bez alternativy a omezení. Již dnes má Schwanog také v tomto ohledu vedoucí postavení na trhu. Více než 100 000 nástrojů dosud vyrobených podle výkresů zákazníků jsou důkazem našich zkušeností a naší výkonnosti.


www.schwanog.com