Ostatní operace | 22. 9. 2017

ŽDB Drátovna uvedla do provozu nové moderní drátotahy

Čtyři nové drátotažné linky na výrobu drátů uvedla do provozu společnost ŽDB Drátovna, dceřiná společnost Třineckých železáren. V Itálii vyrobené zařízení patří k nejmodernějším na světě a nahradilo šest již zastaralých linek.

 

Celková investice se vyšplhala na 21 milionů korun. Čtyři nové drátotahy jsou umístěny na provoze TPD (tažírna patentovaných drátů) a nahradily šest drátotažných linek ze 70. a 80. let minulého století. Čtyři nové drátotahy mají celkovou plánovanou kapacitu okolo 620 tun ročně.

Zprovozněním nových drátotažných strojů se společnost zařadila kvalitativně na úroveň světové konkurence. K výhodám nové investice kromě obnovy zastaralých výrobních zařízení patří rozšíření portfolia drátů z jemného tahu v rozsahu od 0,3 až 0,75 milimetrů, zvýšení kapacity v nižších průměrech drátů, zlepšení kvality výroby a zvýšení rychlosti tažení, a tím produktivity práce. Pracoviště, na kterém jsou umístěny čtyři nové stroje, obsluhuje jeden pracovník.

Společnost ŽDB Drátovna ročně vyrobí 115 tisíc tun tažených drátů a výrobků z nich. Mezi největší zákazníky ŽDB Drátovna patří firmy z automobilového, strojírenského, nábytkářského a těžebního průmyslu.

Redakčně zpracováno z www.ehutnik.cz